National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ติดตามการดำเนินงาน รพ.เอกชน ร่วมจัดบริการผ่าตัดทำเส้นเลือดผู้ป่วยไตวาย (Vascular access) ลดรอคอยนาน...

22/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ PPA สสจ.พิษณุโลก แก้ไขปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่/จังหวัด...

22/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช. จับมือ ศูนย์บริการคนพิการ (ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต) ขับเคลื่อนเป็นหน่วยบริการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและพฤติกรรม ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก...

21/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ PPA สสจ.เพชรบูรณ์ แก้ไขปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่/จังหวัด...

18/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ชี้แจงแนวทางขึ้นทะเบียน "หน่วยบริการรับส่งต่อด้านเอชไอวี ระบบบัตรทอง" พร้อมชวนศูนย์องค์รวมทุกจังหวัด ดูแลกลุ่มเสี่ยง/ผู้ติดเชื้อ HIV ในชุมชน...

17/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก เดินหน้าหนุนเสริม อปท.และหน่วยบริการ ผลักดันจัดบริการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน จ.เพชรบูรณ์...

11/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

รพ.ตสม. ร่วมกับ กปท.เทศบาลเมืองตาก ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงและมีปัญหากลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก...

10/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก เยี่ยมร้านยาใกล้บ้าน จ.อุตรดิตถ์ และสุโขทัย รับเสียงสะท้อนเพิ่มประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง เข้าถึงบริการ "สร้างเสริมสุขภาพ"-"เจ็บป่วย 16 กลุ่มอาการ"...

09/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก สานพลังขับเคลื่อนองค์ความรู้ “สิทธิบัตรทอง” แก่ ผู้บริหาร คณะครู ร.ร.พระปริยัติธรรม เขต 4...

09/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ลงพื้นที่หนุนเสริม อปท.และหน่วยบริการ จ.พิษณุโลก เร่งมือร่วมใจจัดบริการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง...

07/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์ประสานงานฯ จ.ตาก จัดอบรมป้องกันภาวะซึมเศร้าในเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุน กปท. เทศบาลนครแม่สอด...

07/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการกายอุปกรณ์ เพื่อเด็กพิการทางร่างกาย ภายใต้ความร่วมมือ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ?กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.พิษณุโลก...

07/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

อคม.เขต 2 พิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการจัดบริการ “การแพทย์ทางไกล รพ.ตสม.” เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการพบแพทย์ออนไลน์ได้ทุกที่...

04/08/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

เครือข่ายประชาชน หน่วย 50(5) ประสานช่วยเหลือผู้มีสิทธิบัตรทอง ยื่นม.41 บรรเทาความเดือดร้อนกรณีได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาล...

24/07/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

อปสข.เขต 2 พิษณุโลก หนุนเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ดูแลผู้ป่วยทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิต...

21/07/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

ประชุม อคม.เขต 2 พิษณุโลก ขานรับมติบอร์ดควบคุม เฝ้าระวังประเด็นคุณภาพมาตรฐาน กรณีการวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบ...

20/07/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก เยี่ยมติดตามการดำเนินงานปฐมภูมิ และหารือการจัดเครือข่ายหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน จ.ตาก...

17/07/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

นายอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย ชื่นชมความเข้มแข็ง กปท. สสอ. ร่วมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพประชาชน...

14/07/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก หนุนเสริม อบจ.พิษณุโลก พัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานกองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด...

14/07/2566

อ่านเพิ่มเติม
news

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สปสช. เขต 2 พิษณุโลก จัดประชุมเสวนาวิชาการ “ร้านยารูปแบบใหม่กับการเป็นหน่วยบริการบัตรทอง”...

13/07/2566

อ่านเพิ่มเติม