National Health Security Office (NHSO) District 2, Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

วีดีโอสอนการใช้งานระบบทะเบียนเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น...

04/03/2564

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ประกาศรับขื้นทะเบียนองค์กรเอกชน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือกเป็น อคม....

11/08/2563

อ่านเพิ่มเติม
news

แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นทั่วไปเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

24/07/2563

อ่านเพิ่มเติม
news

เปิดรับคำร้องขอขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน คัดเลือกกรรมการตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ...

21/11/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ สัดส่วน อปท. ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ระดับจังหวัด...

21/11/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 - สสจ.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมร้านยาใกล้บ้าน ก่อน Kick Off ให้บริการประชาชนสิทธิบัตรทอง 1 ต.ค.นี้...

27/09/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ชื่นชม “เรือนจำหล่มสัก” และเครือข่ายบริการสุขภาพ ต้นแบบความร่วมมือสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกลุ่มผู้ต้องขัง...

01/08/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก...

24/06/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก...

31/05/2562

อ่านเพิ่มเติม