National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ชื่นชม “เรือนจำหล่มสัก” และเครือข่ายบริการสุขภาพ ต้นแบบความร่วมมือสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกลุ่มผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่เรือนจำอำเภอหล่มสัก ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมชมและถ่ายทำสกู๊ปการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในกลุ่มผู้ต้องขัง โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลหล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสักหลง และสถานพยาบาลเรือนจำอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาและเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพในกลุ่มต้องขัง สปสช.เขต 2 พิษณุโลก จึงลงพื้นที่ถ่ายทำสกู๊ปเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานดังกล่าวสู่สาธารณะให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และเสริมสร้างคุณค่าขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายสิทธิวิชญ์ รัตนาชัยศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก และ นพ.ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก ให้การต้อนรับ

 

ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก กล่าวว่า สปสช.มีบทบาทในการดูแลสุขภาพคนไทยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปัจจุบันประชากรในพื้นที่เขต 2 พิษณุโลก ลงทะเบียนสิทธิบัตรทองครอบคลุมร้อยละ 99.95 อีกร้อยละ 0.05 ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ ซึ่งรวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจำด้วย การพัฒนาระบบบริการของสถานพยาบาลเรือนจำอำเภอหล่มสัก และโรงพยาบาลหล่มสักเป็นตัวอย่างที่ดีในการมองข้ามขีดจำกัดต่างๆ จนสามารถพัฒนาระบบให้มีนายทะเบียนลงทะเบียนสิทธิให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ มีบริการทั้งคัดกรองโรค รักษา และส่งต่อระหว่างหน่วยบริการภายนอกเรือนจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายสิทธิวิชญ์ รัตนาชัยศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก เปิดเผยถึงแนวคิดในการพัฒนาสถานพยาบาลภายในเรือนจำว่า ตนเองให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง เนื่องจากมองว่าผู้ต้องขังเป็นราษฎร์คนหนึ่ง ในฐานะข้าราชการจะต้องดูแลให้เท่าเทียมกับคนไทยทุกคน หลังจากมีการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้กับผู้ต้องขังระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และ สปสช. จึงมีการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจำอำเภอหล่มสักเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ได้รับงบประมาณดูแลเท่าเทียมกับประชาชนคนไทย จากผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,600 คน  มีสิทธิบัตรทอง จำนวน 1,260 คน

ขณะที่ นพ.ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก กล่าวว่า สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอหล่มสัก เรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาขาที่ 33 ทางโรงพยาบาลหล่มสักให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร โดยมีแพทย์ ทันตแพทย์ ทีมสหวิชาชีพ เข้าตรวจเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงด้านยา/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  หากมีการส่งต่อผู้ต้องขังทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพื่อเตรียมสถานที่ให้เป็นช่องทางพิเศษ ไม่ให้เกิดความล่าช้า   และในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบ telemedicine จะได้มีการปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ภายนอกเรือนจำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กรณีที่คนไข้ไม่ต้องพบแพทย์โดยตรง เป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วย

สำหรับสถานการณ์สุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอหล่มสักส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต เนื่องจากภาวะความเครียดที่เข้ามาอยู่ในสถานที่ไม่คุ้นเคย โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และวัณโรค ซึ่งได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลหล่มสักเข้ามาตรวจคัดกรองและรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง.