National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยา ได้ที่ "ร้านยาคุณภาพของฉัน" ฟรี!!

 ขั้นตอนรับบริการ

1 ตรวจสอบรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ /โทร 1330 หรือสังเกตจากสติกเกอร์ "ร้านยาคุณภาพของฉัน"

2 ไปที่ร้านยา นำบัตรประชาชนไปด้วยเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้น

ให้ยาพร้อมคำแนะนำการใช้ยา (หรือแนะนำให้พบแพทย์ ในกรณีที่พบว่ามีอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์)

3 เภสัชกรติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่ 3 ของการจ่ายยา

 

16 กลุ่มอาการ มีอะไรบ้าง ?

1. ปวดหัว             

2. เวียนหัว  

3. ปวดข้อ  

4. เจ็บกล้ามเนื้อ

5. ไข้  

6. ไอ  

7. เจ็บคอ  

8. ปวดท้อง  9. ท้องผูก  

10. ท้องเสีย  

11. ถ่ายปัสสาวะขัด,ปัสสาวะลำบา,ปัสสาวะเจ็บ

12. ตกขาวผิดปกติ

13. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน  

14. บาดแผล  

15. ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตา

16. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู  

 

*ตรวจสอบรายชื่อร้านยาได้ตามไฟล์แนบ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง