National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานฯ จ.เพชรบูรณ์ และอบต.สักหลง ลงนามความร่วมมือคุ้มครองสิทธิประชาชน

 วันที่ 26 เมษายน 2566 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา 50 5) จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมขยายเครือข่ายคุ้มครองสิทธิในระดับตำบล (อปท.) และบันทึกความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมการรับรู้และเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง หรือ 30 บาท) แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ นำโดย นายบุญธรรม บานเย็นงาม ประธานศูนย์ประสานงานฯ/หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ มาตรา 50(5) จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายทำนุ แดงทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง และ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกันดำเนินงานขยายเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ และส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ เข้าถึงบริการสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนกลุ่มใหม่ร่วมขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับพื้นที่ .เพชรบูรณ์