National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานฯ จ.เพชรบูรณ์ เดินหน้าสร้างแกนนำขยายเครือข่ายหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ชูโมเดล "ให้ความรู้ รับเรื่อง ส่งต่อ ติดตาม"

 (วันที่ 26 เมษายน 2566) ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) สัดส่วนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สักหลง จ.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คนโดยมีนายทำนุ แดงทองดี นายก อบต.สักหลง พร้อมด้วย นพ.ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เลขานุการมูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสงคม (CivicNet) เป็นวิทยากรนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

.

นายบุญธรรม บานเย็นงาม ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำหลักประกันสุขภาพระดับตำบล มีความรู้ความเข้าใจสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง หรือ 30 บาท) เพื่อให้คำแนะนำสิทธิบัตรทอง และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตั้งเป้าหมายปี 2567 จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์  

.

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวแทนเครือข่ายประชาชน  ซึ่งต้องมีความเข้าใจสิทธิบัตรทองเชิงลึกก่อนที่จะเผยแพร่แก่คนในชุมชน เป็นกุญแจสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้โมเดล "ให้ความรู้ รับเรื่อง ส่งต่อ ติดตาม" เป็นการติดอาวุธทางปัญญาแก่เครือข่ายประชาชนที่จะนำความรู้ไปสื่อสาร รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อดูแลซึ่งกันและกันโดยคนในท้องถิ่นต่อไป