National Health Security Office (NHSO) Region 2 Phitsanulok
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

Download

ลำดับ รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
1 เอกสารประกอบการชี้แจง โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ (เฟส 2 จังหวัดเพชรบูรณ์) 18/01/2567
2 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุน UC ปี 2567 (28-29 พย. 2566) 13/12/2566
3 เอกสารรายชื่อรพสต-สอน ถ่ายโอนเขต2พิษณุโลก 08/02/2569
4 รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพเขต 2 ปี 2565 16/12/2567
5 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลบริการศูนย์ยืมอุปกรณ์ 20/06/2566
6 ร้านยาร่วมโครงการรักษาเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ 20/04/2566
7 แนวทางOP_ANYWHERE_2565.pdf 10/10/2565
8 รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2564 22/08/2565
9 ขอเชิญชวนสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขต2 16/03/2565
10 เอกสารประกอบการประชุม SP ตา28มค65 27/01/2565
11 สปสช.เชิญชวนหน่วยบริการที่สนใจร่วมเป็นหน่วยให้บริการถุงยางอนามัย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 25/01/2565
12 รายชื่อศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละพื้นที่ อบต./เทศบาล 02/11/2564
13 ร่างจัดสรร(งบQOF64)ให้ตรวจสอบ 13/08/2564
14 แบบคำร้องและอุทธรณ์ กรณีได้รับผลกระทบฉีดวัคซีนโควิด19 08/06/2564
15 หนังสือแจ้งแนวทางจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายวัคซีนป้องกันโควิด 19 18/05/2564
16 ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วได้รับความเสียหายต้องทำอย่างไร 18/05/2564
17 ไฟล์ microsoft.net 4.7 เพื่อใช้ในการติดตั้งMOI App สาหรับการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการ Dip Chip บัตรประชาชนKrungthai Digital Health Platform 06/05/2564
18 สไลด์ PP64 02/04/2564
19 แนวทางการใช้งบ PPA 64 23/03/2564
20 แบบบันทึกคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ 04/02/2564