สปสช.เขต2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการสู่การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานHA


สปสช.เขต2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการสู่การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานHA  22-23 พ.ย.2558 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก

    

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน